Zuid-Kennemerland

Leidsevaart voorlopig nog dicht voor pleziervaart

Het water van de Leidsevaart bij de Geniebrug is nog altijd afgedamd en het is nog niet bekend wanneer pleziervaart weer van de vaarroute gebruik kan maken.  Het Hoogheemraadschap van Rijnland besloot begin augustus tot deze afdamming, om te voorkomen dat agrarische bedrijven, met name de bollensector, schade zou ondervinden van het te hoge zoutgehalte in het water. De aanhoudende droogte in de zomer was de grote boosdoener.

“Het is nog altijd wachten op grotere neerslag in Zwitserland en Duitsland zodat de Rijn voor meer watertoevoer kan zorgen,” aldus een woordvoerder van het Hoogheemraadschap. “De Rijn voedt de Hollandse IJssel, waar wij ons drinkwater uit betrekken. Door de lage waterstand op die plek is er te weinig tegendruk mogelijk tegen het zoute water dat vanuit zee binnenkomt. Hoewel er inmiddels flink wat neerslag is gevallen de laatste tijd, moeten we dus nog altijd spaarzaam omgaan met het water.”

Om diezelfde reden is ook bij Spaarndam nog een beperkende maatregel voor recreatievaart van kracht. Om te voorkomen dat teveel zout water vanuit het Noordzeekanaal in het Spaarne is de kleine sluis voor pleziervaart als sinds begin augustus dicht. Recreanten mogen op bepaalde tijden wel gebruik maken van de grote sluis voor de beroepsvaart.

Bollen erg gevoelig
“Het is nog even afwachten wanneer te beperkingen kunnen worden opgeheven,” aldus de woordvoerder van het Hoogheemraadschap. “Het is een kwestie van belangenafweging. In elk geval zijn de ondernemers in de bollenstreek erg blij met de maatregel. Bollen zijn erg gevoelig voor waterkwaliteit.”

Vanwege de aanhoudende droogte is begin augustus de Leidsevaart afgesloten om de bollenstreek te beschermen tegen te zout water.