Zuid-Kennemerland

Nieuw ontwerp appartementencomplex lost conflict nog niet op

Na een positief verlopen vergadering vorige week vrijdag leek iedereen blij: ontwikkelaar AM was met een nieuw ontwerp gekomen voor het witte appartementen-hoekgebouw in het plan Vijverpark, waar met name aankomende kopers van woningen daartegenover grote moeite mee hadden. Minder massief van uiterlijk, met dakkapellen in de vijfde laag, en zonder ‘Venetiaanse sierrand’. Krap een week later lijkt het opnieuw hommeles.

Het nieuwe ontwerp is vorige week vrijdag besproken in ‘ingelaste werkvergadering van het kwaliteitsteam’ waarbij ook enkele toekomstige kopers van de woningen tegenover het complex, leden van de oud klankbordgroep van het Marinehospitaalterrein en enkele raadsleden  aanwezig waren. Het bijeenroepen van deze vergadering was een initiatief van gemeente en AM.
Volgende stap is beoordeling van dit nieuwe plan door de commissie ruimtelijke kwaliteit (‘welstandscommissie’) deze week die naar verwachting ook positief gaat adviseren over de aanpassingen.

Echter, het onderlinge vertrouwen lijkt te ontbreken. De bezwaarmakers hebben eerder een bezwaar ingediend bij de gemeente tegen het eerste plan, waarvoor in oktober een omgevingsvergunning was afgegeven. Dat is nog niet ingetrokken. De woordvoerder van de bezwaarmakers André van Diepen, gevraagd om een reactie: “Het verlossende woord van onze kant kan nog niet gesproken worden zolang AM nog geen officiële wijzigingsaanvraag voor het nieuwe ontwerp heeft ingediend. Naar nu blijkt zullen ze hier voorwaarden vooraf aan verbinden. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen”.

Dat AM garanties wil zien van de bezwaarmakers heeft zeer waarschijnlijk te maken met de financiële risico’s. Bij een nieuwe omgevingsvergunning hoort nieuwe leges. Voor een groot project kan dit oplopen tot twee ton. De gemeente laat desgevraagd weten dat alleen over de aanpassing een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd, niet over het totale project van AM, dat vier gebouwen omvat.

De problemen rond het appartementengebouw begonnen afgelopen zomer.  Kopers van woningen tegenover het appartementengebouw waren boos toen zij merkten dat ontwikkelaar AM het ontwerp van het gebouw had veranderd van vier bouwlagen met terugliggende kap, naar vijf lagen met een Venetiaanse sierrand, zonder dat zij daarin waren gekend. Ze schreven er brieven over naar de gemeenteraad. Die bleven echter ‘hangen’ in het gemeentehuis, en bereikten de raadsleden pas veel later. De bewoners kregen bijval van de leden van de oude klankbordgroep van het Marinehospitaalterrein. Gevolg: groeiende boosheid onder bewoners en raadsleden.

Wethouder Kruijswijk stelt zich op het standpunt dat de wijziging in het plan geheel volgens de regels is verlopen. In het bestemmingsplan staat alleen de bouwhoogte van het project vermeld, en juridisch is het bestemmingsplan leidend, aldus de wethouder. In oktober verleende de gemeente dan ook de gevraagde omgevingsvergunning aan de ontwikkelaar. Diverse raadsleden echter betogen dat de ‘vier lagen’ wel degelijk zijn vastgelegd en wel in de toelichting van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Volgens de wethouder echter wijst jurisprudentie uit dat die laatste twee juridisch niet bindend zijn.
In de commissie Grondgebied van november, waar veel onvrede heerste over ondermeer het ‘uitblijven van regie van de gemeente’, kondigde de wethouder aan dat de bewoners met de ontwikkelaar om tafel zou gaan.
Dit kon niet verhinderen dat de wethouder een week later  in de raad andermaal stevig onder vuur werd genomen. Met name Liberaal Bloemendaal en Hart voor Bloemendaal gingen vol in de aanval. De laatste fractie zelfs met een motie van wantrouwen tegen de wethouder, die overigens aan het eind van de vergadering werd ingetrokken. Leonard Heukels (LB) zei ‘verbijsterd’ te zijn over de houding van de wethouder in dit project: ‘Hij heeft lak aan de bewoners, en lak aan de raad’. Volgens LB, PvdA en CDA is het nu aan de gemeente om oplossingen te vinden voor dit probleem.