Zuid-Kennemerland

Ook andere partijen in beroep tegen lichtmasten hockey

Om te voorkomen dat bij de kunstgrasvelden 3 en 4 van HC Bloemendaal lichtmasten worden geplaatst heeft niet alleen Stichting Duinbehoud beroep aangetekend bij de Raad van State (zie Bloemendaals Nieuwsblad van 30 november), ook omwonenden, stichting Schapenduinen en stichting Ons Bloemendaal keren zich tegen het besluit van de gemeenteraad om in het bestemmingsplan zestien lichtmasten van zestien meter hoog toe te staan rond de hockeyvelden.

Stichting ons Bloemendaal wijst ondermeer op de schade aan het landschap: “De gemeente Bloemendaal gaat geheel voorbij aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die zijzelf en anderen aan dit gebied hebben toegekend. Er heeft geen afweging van belangen plaatsgevonden.” Ons Bloemendaal wijst er op dat de velden 3 en 4 aan drie kanten worden omsloten door Natura 2000 gebied.”

Ledenaantallen
Verder gaat de stichting uitgebreid in op het argument van de HC Bloemendaal dat de verlichting nodig is om de leden te kunnen laten sporten. Daaronder zijn ook Haarlemse leden en die zouden in Haarlem zelf onvoldoende terecht kunnen. Onjuist, stelt Ons Bloemendaal. Zijn het niet negen samenwerkende verenigingen in de regio geweest die in 2016 met succes oprichting van een hockeytak bij EDO hebben tegengehouden met als argument dat er voldoende capaciteit is? De stichting voegt bijlagen over deze kwestie toe, ondermeer e-mails van de hockeybond KNHB die uiteindelijk beslist in het nadeel van EDO. “Dit verhaal is door HC Bloemendaal bewust onder de radar gehouden, waardoor er in de gemeente Bloemendaal beslissingen zijn genomen op basis van onjuiste informatie.”

De omwonenden die in beroep gegaan zijn documenteren de ledenaantallen nog verder. Hun conclusie: er hockeyen meer Haarlemmers in Bloemendaal dan in Haarlem zelf. Zij stellen dat met de komst van de vele lichtmasten de overlast voor de buurt zal toenemen wat betreft parkeren, geluid, en licht- en horizonvervuiling. Verder stellen zij dat de gemeente zich ‘als hoeder van het algemeen belang’ onbetrouwbaar heeft getoond. In een van de bijlagen staat een brief van de gemeente van 1 mei 2001 aan de provincie waarin vrijstelling wordt gevraagd voor aanleg van kunstgrasvelden met als een van de voorwaarden ‘geen lichtmasten in de nabijheid dan wel rondom de beide kunstgrasvelden’.

PWN niet in beroep
Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN is als een van de beheerders van het natuurgebied direct grenzend aan de hockeyvelden ook belanghebbende in deze kwestie. “Stichting Duinbehoud verwoordt in haar beroep al prima alle bezwaren. We steunen de stichting inhoudelijk, maar we gaan niet zelf ook in beroep”, aldus manager natuur en recreatie Nico Spaarkogel van PWN. “We volgen de ontwikkelingen op de voet om te zorgen dat er zo min mogelijk schade aan de natuur plaatsvindt. We zijn ook in overleg met de gemeente Bloemendaal en zullen zien op welk moment wij invloed willen en gaan uitoefenen.”

Wanneer de zitting van de Raad van State plaatsvindt is nog niet bekend.