Zuid-Kennemerland

Oud collegeleden nemen afstand van excuusbrief aan Slewe

Leden van het vroegere college van Bloemendaal nemen afstand van excuses die het huidige college eind augustus maakte aan mede-eigenaar van Elswoutshoek, Rob Slewe. In een brief gedateerd 12 december schrijven oud burgemeester Ruud Nederveen, en oud wethouders Tames Kokke en Marjolein de Rooij dat die excuusbrief hun “integriteit als bestuurders met terugwerkende kracht aantast”.
Ze schrijven: “Uit principe willen wij ons als oud bestuurders niet mengen in het beleid en besluiten van een nieuw college, en hebben zeker ook geen enkele behoefte ons inhoudelijk nog te mengen in het dossier Elswoutshoek, dat meer gediend is met rust en zorgvuldig beleid. De genoemde brief maakt echter dat we niet kunnen zwijgen. De constatering dat er geen sprake was van bedreiging en intimidatie is in strijd met de feiten”.

Verder merken zij op dat zij niet zijn gekend in het opstellen van de excuusbrief, die de gemeente eind augustus naar Rob Slewe en diens echtgenote stuurde met de bedoeling om een basis te leggen voor betere verstandhouding met de familie Slewe. In die excuusbrief wordt gesteld dat er niet gesproken kan worden van intimidaties en bedreigingen door de Slewes.

De drie collegeleden echter zijn van mening dat “het dossier voldoende voorbeelden bevat dat er onmiskenbaar sprake was van een voor betrokkenen belastende beleving van intimidatie en bedreiging”.
Ze schrijven: “En voor wat deze feiten betrof, dacht de Voorzieningenrechter daar niet anders over. In veel stukken die de gemeente heeft ingebracht in de ettelijke processen waar zij in verzeild is geraakt zijn de feiten uitvoerig met voorbeelden geadstrueerd. Om dan nu te stellen dat het college thans eerdere feiten ontkent en dat er nooit sprake zou zijn geweest van bedreiging en intimidatie doet op zijn zachtst gezegd potsierlijk aan. Het lijkt er op dat de voorgevallen werkelijkheid is verwisseld voor een gewenste werkelijkheid”.

De brief komt bijna vier maanden na de excuusbrief, en enkele dagen voor het verschijnen van het boek van Rob Slewe over hoe hij de affaire Elswoutshoek ziet.

Tames Kokke, gevraagd om een toelichting over het tijdstip van de brief: “Met name hebben we tijd en afstand genomen of we überhaupt wel zouden reageren. Liever van niet, maar uiteindelijk waren we van mening dat we de excuses over het niet bestaan van vermeende bedreiging en intimidatie niet onweersproken konden laten passeren. Dat het samenvalt met het publiceren van het boek is puur toeval”.

Donderdag 15 december 2016 in het Bloemendaals Nieuwsblad meer over het boek van Rob Slewe: ‘Niet ons soort mensen’.