Zuid-Kennemerland

Protest tegen appartementengebouw Vijverpark

Eigenaren van de in aanbouw zijnde woningen op Vijverpark Overveen, op het voormalige Marinehospitaalterrein, zijn onaangenaam verrast door het anders uitvallen van het appartementencomplex dat tegenover hun huizen wordt gebouwd. Het gaat om een hoekgebouw in ‘Residence Vijverpark’. Volgens de bewoners is hen altijd voorgehouden dat het gebouw vier woonlagen zou krijgen. Maar volgens de omgevingsvergunning die deze maand is verleend zijn het er nu vijf, mét een dakornament. De aanstaande bewoners van het gebied hebben hun zorgen en frustratie hierover geuit in brieven aan de gemeenteraad op 31 augustus en 11 oktober. De gemeenteraadsleden reageren eveneens verstoord. Ze zeggen deze brieven niet te hebben ontvangen. De communicatie lijkt niet optimaal te zijn verlopen.

Juridisch klopt het helemaal laat wethouder Richard Kruijswijk desgevraagd weten. De aanpassing door ontwikkelaar AM met vijf bouwlagen is in overeenstemming met het bestemmingsplan.
Wat de bewoners vooral stoort is dat zij niet gekend zijn in de wijziging. Volgens hen heeft de architect aangevoerd dat het gebouw met aanpassing mooier is, maar naar hun mening is niet gevraagd. Ze stellen nu dat het ontwerp van het gebouw dat al niets met Overveense stijl te maken had, door er nu een Venetiaanse draai aan te geven ‘nog pompeuzer’ is geworden.
Ze kregen deze week bijval van de oud-leden van de Klankbordgroep Marinehospitaalterrein. Zij waren tot begin 2016  nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Vijverpark. Volgens hen is nooit gesproken over een appartementengebouw ‘met een dergelijke massaliteit en 5 volwaardige verdiepingen’. ‘Als destijds een ontwerp als dit aan de Klankbordgroep was voorgelegd, dan hadden wij dit unaniem afgewezen’.

Diverse gemeenteraadsleden hebben zich inmiddels op de kwestie gestort. De PvdA kwam met schriftelijke raadsvragen en wil ondermeer weten waarom de brieven van de bewoners aan de raad niet bij de raadsleden zijn terecht gekomen. Ook wil de partij weten waarom er geen gestructureerd overleg is geweest met deze bewoners zoals destijds met de leden van de Klankbordgroep.
Ook de CDA is daar benieuwd naar en bovendien vraagt de fractie zich af of het realiseren van een vijfde laag niet in strijd is met de door de raad vastgestelde kaders. Deze vragen stelt fractievoorzitter André Burger donderdag mondeling in de raadsvergadering.

D66 tot slot vraagt zich af hoe het zover kon komen dat de bewoners zo verrast werden met deze aanpassing. “Dit lijkt op onvoldoende transparantie van de zijde van ontwikkelaar en gemeente. Dat is storend. Je hebt toch met verwachtingen van mensen te maken, en die zijn nu zwaar teleurgesteld”, aldus raadslid Jerker Westphal.

Wethouder Richard Kruijswijk desgevraagd om een reactie: “Ik wil graag benadrukken dat ik twee keer uitgebreid heb besproken met bewoners over wat er wel en niet in mijn en in hun macht ligt. Ook heb ik ze uitgenodigd in de adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit. Ze hebben daar ook gebruik van gemaakt. Ik begrijp heel goed dat de toekomstige bewoners zijn uitgegaan van de eerste impressie van het gebouw zoals de ontwikkelaar dat heeft geschetst. Bepalend is echter de hoogte, namelijk 16 meter, zoals die is vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bouwplan blijft daarbinnen en de bestemmingsplantoets biedt dus geen grond om het bouwplan te weigeren. Overigens zijn versieringen en kroonlijsten zijn toegestaan, ook al zouden deze maxima worden overschreden”.

Wat betreft het al dan niet doorgeleiden van de brieven van de bewoners aan de gemeenteraad zegt de wethouder: “Brieven aan de gemeente over uitvoeringskwesties worden niet doorgezonden aan de gemeenteraad gezonden. Brieven ‘aan de raad’ uiteraard wel”.