Zuid-Kennemerland

Puin en dode bomen bij nieuwbouw Alverna

De nieuwbouw appartementen op landgoed Alverna in Aerdenhout zijn al weer enkele maanden bewoond. De woningen van project LaVerna zijn naar volle tevredenheid van de bewoners maar met de buitenruimte zoals die er nu bij ligt zijn zij minder blij. Diverse bomen op het terrein zijn ziek of dood, en overal ligt puin in de grond waardoor het groen niet of nauwelijks is te onderhouden. De bouwer heeft de boel slecht achtergelaten, zo stelt nieuwe bewoner Reinier Hopmans. Hij trok bij de gemeente aan de bel vanwege het gevaar dat de grote bomen kunnen opleveren. Wie voor het opruimen van het puin zal moeten opdraaien is nog de vraag.

Sommige bomen zijn er inderdaad erg slecht aan toe, oordeelt de ‘ambtenaar bomen’ van de gemeente Bloemendaal die afgelopen week op verzoek van de bewoner en inmiddels ook de Vereniging van Eigenaren een kijkje kwam nemen. Hij gaf per direct een kapvergunning af voor zes bomen. Een ervan is een flinke beuk die vlakbij een van de appartementencomplexen staat. Die heeft aan zonnebrand geleden en zal zeker doodgaan. Vanwege het gevaar van afbrekende takken moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Voor dit exemplaar en nog een ertegenover moet op termijn wel een nieuwe boom terug komen.

Aangetaste bomen die inmiddels zijn gekapt
Twee grote, aangetaste bomen die inmiddels (medio juli) zijn gekapt

De ambtenaar geeft als tip mee om bijvoorbeeld een honingboom te planten. Die heeft een transparante kroon en geeft weinig overlast voor de bewoners. Ook drie eikenbomen die al langer geleden zijn doodgegaan aan de oprijlaan mogen gekapt. Herplant daar is geen optie omdat er te weinig groeiruimte is op die plek. Vlak naast het monumentale prieeltje staat nog een den die is overleden. Mag ook weg.

Daarnaast staan op het lijstje van de VvE Landgoed Alverna nog zes bomen die schade hebben geleden bijvoorbeeld door de aanleg van bouwwegen, bouwhekken en parkeerplaatsen. Maar ook door het wegpompen van grondwater. Dit staat in het rapport dat de  VvE heeft laten opmaken door Groenadvies Amsterdam. Mogelijk heeft dat te maken met de aanleg van de ondergrondse parkeergarages.

Tijdens de bouw is bouwbedrijf BAM Wonen overigens al door de gemeente op de vingers getikt omdat deze niet zou werken volgens de ‘Tien geboden voor aanleg en bouw bij bomen’. Het werk is toen een tijdje stil gelegd.

Puin ruimen
Een grotere klus zal zijn om het puin te ruimen dat overal in de gazons en in de bermen langs de wegen op het terrein ligt. Bij de aanleg van de ondergrondse parkeergarages is dit puin tevoorschijn gekomen en het ligt nu verspreid over het terrein. Ook een drainagebuis die bij de bouw wordt gebruikt werd onlangs onder de oppervlakte gevonden. Volgens de VvE weigert BAM de rotzooi op te ruimen.  Zelf hebben bewoners al heel wat kruiwagens puin verwijderd. “Maar het is niet te doen, overal waar je graaft komt weer nieuw puin tevoorschijn. De hoveniers hebben al gezegd dat ze hun maaimachines niet aan deze gazons willen blootstellen,”aldus voorzitter Kees van Veen. De VvE wil uiteindelijk komen tot een mooi landschapsplan voor de komende tien jaar.

Alle eigenaren samen zijn verantwoordelijk voor de buitenruimte binnen de singels op het terrein. Daarbuiten is het eigendom ofwel van de zusters Franciscanessen ofwel landschap Noord-Holland. De afgelopen najaar  opgeleverde nieuwbouw betreft 20 koopappartementen en 36 huurappartementen, alles in de categorie ‘luxe’. Er komen binnenkort nog enkele nieuwe eigenaren bij, want momenteel wordt ook het monumentale moedergebouw van het klooster Alverna verbouwd tot koopwoningen. Dat heeft lang leeg gestaan omdat eigenaar woonstichting Lieven de Key geen kopers kon vinden.

Nu draait de vraag om wie het opruimen van het bouwpuin gaat betalen. BAM is dat niet van plan zo laat het bedrijf via e-mail weten. “BAM Wonen heeft bij de realisatie van het project LaVerna in Aerdenhout uitvoering gegeven aan de afspraken die we met projectontwikkelaar Alverna Residence hebben. Verdere beantwoording van vragen over de oude puinresten die zijn aangetroffen, is daarmee niet aan ons.”

En over de bomen zijn nog onderhandelingen gaande volgens BAM: “Naar aanleiding van de vermeende schade aan de bomen op het terrein, hebben we direct onderzoek laten doen door een gecertificeerde Tree Technician. De bevindingen van deze deskundige zijn in mei van dit jaar gedeeld met de VvE. Wij zijn op dit moment nog in afwachting van hun reactie op deze bevindingen.”

Het hoofdhuis van het klooster wordt momenteel verbouwd tot wooncomplex.