Zuid-Kennemerland

Raad fluit woningbouwplan Vogelenzang terug

De plannen voor woningbouw op het terrein van voormalige tuincentrum Bos en de horecagelegenheid De Plantage zijn voor dit moment weer teruggegeven aan het college van b en w. De gemeenteraad die er afgelopen donderdag kort over sprak vond het allemaal veel te voortvarend. Vijftien woningen op die landschappelijk fraaie plek is een te groot aantal, zo vond iedereen.
Ook de VVD, die deze maand in de commissie Grondgebied lovend sprak over het plan met ‘mooie huizen op vrijstaande percelen’ was nu kritischer.  Fractievoorzitter Bolkestein: “In principe staan we positief tegenover het plan, maar we zijn ook  bang dat dit een woonwijkje wordt dat mogelijk een eerste stap is naar het verder volbouwen van het gebied”. Ook gezien de zichtlijnen richting bollenvelden zou de bebouwing teruggebracht moeten worden van vijftien naar maximaal vijf tot tien woningen, aldus de VVD.
D66 drong aan op toepassing van de zogeheten Ruimte voor Ruimte regeling. Dat is een provinciale regeling die het mogelijk maakt ‘storende’ agrarische gebouwen te saneren en die te compenseren met woningbouw die aansluit op meer stedelijk gebied. Zo was het in 2013 ook afgesproken in het bestemmingsplan Landelijke Gebied, aldus D66 raadslid Westphal.
Wethouder Kruijswijk beloofde dat hij opnieuw naar die regeling zou kijken, al dacht hij niet dat die voor dit specifieke perceel van toepassing zal kunnen zijn. Op het terrein staan grote gebouwen die dienst doen als tuincentrum en tijdelijke horeca. Direct erachter liggen bollenvelden en aan de noordkant grenst landgoed Woestduin eraan.
De PvdA vond ook dat de landschappelijke kwaliteit rond Vogelenzang goed in ogenschouw zou moeten worden genomen en om die reden zou het opnieuw in de commissie Grondgebied besproken moeten worden. Maar verder vond fractievoorzitter Schell het wat vreemd dat nu allerlei bezwaren naar boven komen die nog niet eerder geuit zijn in de raad. “Deze plannen zitten al jaren in de pijplijn en er zijn diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer de heer Bos. Is dat wel netjes richting Bos?”

Het college gaat de plannen opnieuw tegen het licht houden, rekening houdend met de wens van de raad dat er in elk geval minder dan de voorgestelde 15 woningen mogen worden gebouwd.