Zuid-Kennemerland

Sociale woningen zonder duurzaamheidssubsidie

De gemeenteraadsleden zijn blij met het plan voor 21 sociale woningen aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Maar een meerderheid voelt niets voor een subsidie van 250.000 euro aan woningbouwcorporatie Brederode Wonen voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen zoals het college voorstelt. Zonder die subsidie is de verwachting van de wethouder dat de corporatie niet volgens de nieuwe strenge BENG normen gaat bouwen, zo zei hij tijdens de stevige discussie over dit project in de commissie Grondgebied vorige week.

Op de plek aan de zuidelijke grens van Vogelenzang waar nu 9 verouderde woningen staan wil Brederode 21 nieuwe bouwen, naar ontwerp van BRTArchitecten. In een door de raad ingesteld ‘potje’ genaamd Vereveningsfonds Sociale

Woningbouw zitten gelden van ontwikkelaars die in het verleden projecten hebben gerealiseerd waarbij zij de verplichte sociale woningbouw hebben afgekocht. Het college wil daaruit voor Vogelenzang nu 61.000 euro gebruiken voor het levensloopbestendig maken van de woningen, en een kwart miljoen voor het duurzaam bouwen. Dat eerste vond een meerderheid van de commissieleden prima, met het tweede was alleen PvdA en GroenLinks het eens.het zou dan gaan om 15000 euro per woning in dit project dat de naam Witte Hond draagt. De naam is aan deze plek verbonden sinds 1768, tot 1918 stond er een café met die naam. 

‘Precedent’
Duurzaam bouwen is de verplichting van de bouwer, en dan is het vreemd dat de gemeente dat gaat subsidiëren. En schept dat geen precedent bij andere bouwprojecten die we van plan zijn?, aldus Wim Brussaard (VVD) en zo ook de meeste collega commissieleden. Ze wezen erop dat de nieuwe normen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) in januari al ingaan en dat de bouwer dan zelf verplicht is volgens die norm te bouwen. Die 250.000 euro houden we liever in onze zak, we kunnen het maar een keer uitgeven, aldus Arie Goote (VDB). Harold Koster (PvdA) werd ‘bijna boos’ over deze reacties. We hebben het altijd over tekorten in de sociale woningbouw. Naar ons idee is dit een goed doel, dat moeten we niet laten schieten.

Wethouder Henk Wijkhuisen (D66) toonde zich licht verbaasd over de houding van de meeste commissieleden. “Ik voer met dit voorstel uit wat u in de Woonvisie heeft vastgelegd wat betreft duurzaamheidsambities.” En voegde eraan toe dat zonder de subsidie de bouw in Vogelenzang weliswaar gasloos wordt, maar niet ‘bijna energieneutraal.’ Daarvoor is investeren in goede isolatie noodzakelijk. Volgens de wethouder is het laatste nieuws dat de BENG norm niet op 1 januari maar pas op 1 juli volgend jaar in zal gaan. Voor Marielys Roos (HvB) was dit geen argument: we hoeven als gemeente niet verplicht vooruit te lopen op wetgeving.
Wim Brussaard kondigde een amendement aan dat erop is gericht de subsidie uit het raadsvoorstel te schrappen. De voltallige gemeenteraad spreekt erover in de vergadering van 4 juli.