Zuid-Kennemerland

Vijverparkbewoners in gesprek met ontwikkelaar

Voor toekomstige bewoners van het Vijverpark in Overveen is er enige hoop dat alsnog naar hun bezwaren zal worden geluisterd. Het gaat om kopers van woningen tegenover een appartementencomplex dat door een tussentijdse wijziging in ontwerp een ander uiterlijk zal krijgen: niet 4 woonlagen met kap, maar 5 woonlagen met kroonrand. In de commissie Grondgebied afgelopen week uitten alle fracties hun ongenoegen over deze gang van zaken. De wethouder kondigde aan dat er een gesprek komt tussen gemeente, de bewoners en ontwikkelaar van het appartementencomplex AM, dit zal volgende week plaatsvinden.

Diverse raadsleden vroegen zich af hoe het zover is kunnen komen dat de gemeente niet heeft ingegrepen toen bleek dat de ontwikkelaar het uiterlijk van het gebouw deze zomer had gewijzigd. Wat is een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan dan nog waard zo vroegen GroenLinks en Liberaal Bloemendaal zich af.  “Weer ontevreden burgers, weer risico op procedures”, aldus Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal). Henk Schell, PvdA: “De wethouder had de regie moeten nemen”. Jerker Westphal, D66: “Ik heb een naar gevoel over de afloop van dit project”.
Wethouder Kruijswijk zei zich de teleurstelling van de bewoners te kunnen voorstellen, maar volgens hem zijn de procedurele mogelijkheden beperkt. Hij herhaalde zijn eerder gemaakte opmerking dat ook het nieuwe ontwerp past binnen het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat alleen de hoogte van het gebouw vermeld. In de toelichting bij dit plan is  bepaald is dat er slechts sprake mag zijn van vier bouwlagen met een terugliggende kap. Deze toelichting echter is volgens de wethouder juridisch niet bindend. Dit zou blijken uit uitspraken van de Raad van State.

De bewoners die zich inmiddels hebben verenigd noemen het “onbegrijpelijk dat aan bestaande kaders is gerommeld”. Ook zien zij “wel degelijk strijdigheid op alle mogelijke manieren met het bestemmingsplan. Het is allemaal zeer duidelijk afgesproken met elkaar, met de raad en de ontwikkelaar”, aldus woordvoerder André van Diepen.

De bewoners staan positief tegenover de handreiking in de vorm van het komende gesprek. “Maar het moet wel zicht bieden op een significante draai in dit proces”. Ondertussen hebben zij formeel ook bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning die de gemeente in oktober verleende voor de bouw van het appartementencomplex. Mocht het gesprek een bevredigende oplossing bieden dan zullen de bewoners het bewaar weer intrekken.

Intussen hebben PvdA en Liberaal Bloemendaal een motie voorbereid voor de raadsvergadering van 24 november. Daarin wordt het college opgeroepen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de bedoeling van de gemeenteraad zoals weergegeven in de Toelichting, Stedenbouwkundig plan en Verbeelding.