Zuid-Kennemerland

Vomar nu onontkoombaar

De komst van een nieuwe Vomar aan de Binnenweg lijkt onontkoombaar. De coalitiepartijen in de Heemsteedse gemeenteraad waren altijd al voor, sinds D66 de plek van HBB in het college had overgenomen. Ze onderstreepten dit door afgelopen week een apart nieuwsbericht de wereld in te sturen onder de kop ‘8 redenen waarom de verplaatsing van de Vomar goed is voor Heemstede’. De oppositie kan dan ook in de commissievergadering Ruimte afgelopen donderdag niet heel veel meer uitrichten. Of het moet een rechter zijn die nog kan beslissen dat de erfdienstbaarheden van bewoners aan de Julianalaan een inrit van de geplande parkeergarage op de hoek met de Eikenlaan in de weg staan.

Vanuit de oppositie was veel gemor te horen. “Dit is een plan doordrukken met een zeer kleine minderheid. Als u echt staat voor het principe dat het algemeen belang in de gemeente moet worden gediend, bent u dan van mening dat die plannen echt moeten doorgaan”? wilde Lenny Jagtenberg (HBB) weten.  Johan Maas (PvdA) stelde dat het college voortvarend is geweest met de communicatie richting de burgers over dit Vomarplan. Hij wees op de toon van het bericht in de gemeentelijke advertentie afgelopen week. “Alle argumenten waarom het goed is dat de Vomar er komt staan erin. Dat is geen objectieve weergave van de zaken. Dit is marketing en propaganda in plaats van voorlichting” Ook was er chagrijn over het nieuwe aantal parkeerplaatsen. In de plannen staat dat het gaat om 100 plekken, maar voor het winkelend publiek zijn dat er uiteindelijk maar 61.
GroenLinks had nog een reeks technische vragen gesteld aan het college, die nog niet allemaal beantwoord waren.

In de commissie leefden voorts nogal wat vragen over de verschillende rapporten die er nu liggen waarin de noodzaak van een nieuwe grotere supermarkt aan de Binnenweg tegen het licht wordt gehouden. Ze zijn niet eensluidend. Wethouder Sebastiaan Nieuwland houdt, net als ontwikkelaar Hoorne Vastgoed, vast aan de uitkomsten van het DTNP rapport waarin wordt gesteld dat een grotere supermarkt een ‘trekker’ is. Dat betekent meer winkelend publiek, ook voor de speciaalzaken in de straat, en hij stelde verder: “Het plan dat voorligt is stedenbouwkundig verantwoord”.

Inspreekster Fieke Kooi uit de Eikenlaan verwoordde de zorgen van meer omwonenden over de bouw van een 1800 m2 grote supermarkt midden in een woongebied. “Wat kunnen we nog verwachten van de zorgplicht van de gemeente naar haar burgers? ” Ze pleit ervoor alle afspraken over geluid, milieu, erfdienstbaarheden en meer nu keihard vast te leggen. Hoe kunnen we anders zien of de overlast straks binnen grenzen van het toelaatbare wordt gehouden?” De winkeliersvereniging liet via de inspreekbeurt weten dat zij voor de komst van de Vomar is. “Deze draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het winkelcentrum.”

Wordt vervolgd in de raad van 30 november, wanneer ook inwoner Klaas Kremer de handtekeningen tegen de komst van de Vomar aan de raadsleden zal hebben overhandigd. Op dit moment hebben ruim 1200 mensen de petitie ondertekend.