Zuid-Kennemerland

Veel vragen en opmerkingen over invulling Manpadslaangebied

De invulling van het Manpadslaangebied ligt veel Heemstedenaren na aan het hart. Dat bleek opnieuw vorige week toen de gemeente een extra informatieavond had ingelast. De gemeente achtte die nodig omdat de vele gesprekken die afgelopen zomer met belanghebbenden en omwonenden waren gevoerd “meer vragen hadden opgeroepen dan duidelijkheid hadden geschapen, ” aldus wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66) aan het begin van de avond. Na afloop van de bijeenkomst was dat opnieuw het geval. De ruim 130 toehoorders hadden nog veel vragen en heel veel opmerkingen. Hoezo, opeens tot wel 47 woningen in het gebied? En hoe zit het met het speelterrein bij de Rivierenbuurt?

Ter tafel lagen vier plannen die waren uitgewerkt door adviesbureau Rho. Alle vier scenario’s mét woningbouw. In eerdere schetsen ging het om 12-20 villa’s in de buurt van de Manpadslaan. In de nieuwste plannen verschijnen opeens appartementengebouwen, aan de noordkant, tegen de Rivierenbuurt aan. Twee schetsen bevatten ook woningen op de huidige speelplek bij de Rivierenbuurt, aan de Leidsevaart. Dat laatste oogstte veel kritiek van de aanwezigen. Het speelveld is nu perfect. Als dat wordt verplaatst bijvoorbeeld naar het Manpadslaangebied moeten kinderen eerst een sloot over, veel te gevaarlijk vond men.

Ook waren er vragen over de grote hoeveelheid appartementen en andere woningen die waren ingetekend. Dat heeft met de financiën te maken, zo stelde Frits Dinkla van Rho. “Maar wat oppervlakte betreft is de bebouwing minder dan in de plannen met de villa’s”.

Meer ruimte dus voor groen, wil hij maar zeggen. Dat was ook het uitgangspunt van de gemeente van begin af aan: een zo groen mogelijk ‘casco’ in het gebied. Dat immers ligt op de overgang tussen Groenendaal en Leyduin. Het geheel inrichten als groengebied acht de gemeente uitgesloten. Er zal woningbouw nodig zijn om de herinrichting te kunnen financieren. Een tijdens de avond door Stichting Manpadslaangebied uitgedeeld fraai en sympathiek plan voor een ‘Natuurpark Manpadslaan’ met volkstuinen, boomgaarden, een kas en weiden met zonnepanelen, gaat het dan ook vrijwel zeker niet halen.

Maar hoe zit dat dan met dat casco, wilde Jaap Verschoor van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek weten. Als al die woningen nodig zijn moet dat casco wel peperduur zijn.

Antwoord op die vraag kwam er niet. Immers, net als in eerdere discussies over de Manpadslaan kon er niet worden gepraat over de financiële onderbouwing vanwege de onderhandelingen die nog moeten worden gevoerd met de grondeigenaren.

Aan het eind van de avond konden de aanwezigen hun opmerkingen bij de schetsen opschrijven. Dat werd driftig gedaan. “De woningbouw past niet in de kaders van het groene casco,” was een kreet die overal terugkwam.  En zo ook: “Geen woningen op speelveld”. De gemeente belooft deze mee te nemen in de verdere uitwerkingen. In januari buigt de commissie Ruimte zich er over en daarna worden de financiële consequenties bekend.

Veel op- en aanmerkingen op de voorliggende plannen