Nieuw onderzoek naar Manpadslaangebied

En weer komt er een onderzoek naar de (on)mogelijkheden op het Manpadslaangebied. Het college van b en w wil dat laten doen om de gegevens die er al zijn te actualiseren en een nieuw voorstel aan de raad te kunnen formuleren. Een klein onderzoek, dat in mei klaar moet zijn. Extra geld kost het overigens niet, er was nog budget over uit een eerder onderzoek door bureau Rho. Twijfels over wat het onderzoek gaat opleveren hadden leden van de commissie

Lees verder

Petitie voor een Manpadslaan zonder woningbouw

‘729 Mensen zeggen Nee tegen woningbouw in het Manpadslaangebied en op het speelveld aan de Linge.” Dat stond op één kant van het bordje dat Maria Wiebosch afgelopen zaterdag aan wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66) aanbood bij wijze van petitie. Op de andere kant van het bordje stond een groot “Ja”, en wel voor het behoud van het Manpadslaangebied als natuurpark. Want dat is de grote wens van stichting Manpadslaangebied die de petitie de afgelopen weken had gehouden. “Laten we dat

Lees verder

Veel vragen en opmerkingen over invulling Manpadslaangebied

De invulling van het Manpadslaangebied ligt veel Heemstedenaren na aan het hart. Dat bleek opnieuw vorige week toen de gemeente een extra informatieavond had ingelast. De gemeente achtte die nodig omdat de vele gesprekken die afgelopen zomer met belanghebbenden en omwonenden waren gevoerd “meer vragen hadden opgeroepen dan duidelijkheid hadden geschapen, ” aldus wethouder Sebastiaan Nieuwland (D66) aan het begin van de avond. Na afloop van de bijeenkomst was dat opnieuw het geval. De ruim 130 toehoorders hadden nog veel

Lees verder

Ontwikkeling Manpadslaangebied kan voort

De gemeente kan verder met de plannen voor herontwikkeling van het Manpadslaangebied. Dat betekent dat adviesbureau Rho kan beginnen met stedenbouwkundige verkenningen. Dat bleek uit de discussie in de commissie Ruimte afgelopen week. Het was de zoveelste tussentijdse bespreking van dit langjarige dossier. Opnieuw was er wrevel alom over het feit dat niemand een idee heeft over de financiële kant van de plannen. Die houdt de gemeente geheim om vrije hand te kunnen hebben in de toekomstige prijsonderhandelingen over de

Lees verder

Voorlopig geen inspraak Manpadslaangebied

Het college, eerder dit jaar vernieuwd met D66 wethouder Sebastiaan Nieuwland, heeft een nieuw traject uitgezet voor het al jaren lang slepende dossier Manpadslaangebied. Adviesbureau Rho wordt gevraagd voor de zomer met een plan te komen waarbij het groen in dit gebied tussen Groenendaal en Leyduin centraal staat. Dan moet ook duidelijk zijn hoe de financiering plaatsvindt. Bouw van huizen in de zuidwesthoek van het gebied blijft een optie. Verder wil het college tot de zomer de kerngroep Manpadslaan niet

Lees verder