Zuid-Kennemerland

Fietspad Herenweg Heemstede stuk goedkoper dan Bennebroek

Een meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal wil voort met het asfalteren van de fietspaden langs de Herenweg. Ook nu bekend is dat het werk 150.000 euro gaat kosten en de werkzaamheden niet aansluitend aan die van de huidige aan de Herenweg kunnen plaatsvinden. Dat is duidelijk geworden in de vergadering van 5 juli waarin wethouder Richard Kruijswijk het nieuwe bedrag bekend maakte. In Heemstede kon datzelfde fietspad stukken goedkoper.

Het was de wens van de Bloemendaalse raad om het 230 meter lange fietspad vanaf de gemeentegrens met Heemstede tot het kruispunt Bennebroekerlaan te laten asfalteren om mooi te kunnen aansluiten op het Heemsteedse nieuwe fietspad. Dit werd neergelegd in een motie op 30 maart en de raad gaf de wethouder groen licht om navraag te doen en om de dekking te vinden voor de toen op 1 ton geschatte kosten. Kruijswijk kwam vorige week met zijn bevindingen: het bedrag komt op anderhalve ton en de werkzaamheden kunnen niet nu maar pas later plaatsvinden. Indieners van de motie VVD en D66 zagen hierin geen grote bezwaren. Wim Brussaard (VVD): “We zijn blij dat de wethouder zo snel is opgetreden. Het is dan wel iets duurder maar het belang dat dit gerealiseerd wordt is voor ons groter”.

Tegenstanders waren te vinden bij PvdA, GroenLinks en CDA.  PvdA ging het verst in de kritiek en de fractie pleitte voor reparatie van alleen ondeugdelijke delen van het fietspad: “We moeten geen geld over de balk smijten, dit vind ik echt onverantwoord”, aldus fractievoorzitter Henk Schell. Wethouder Kruijswijk komt na de zomer met een raadsvoorstel. De dekking zal moeten worden gevonden in de najaarsnota, zo zei hij,”maar ik ga er vanuit dat de meerderheid zal instemmen met het voorstel”.

Heemstede: 5 ton voor twee kilometer fietspad
Navraag bij de gemeente Heemstede leert dat de asfaltering die nu bijna is afgerond, daar een stuk goedkoper is geweest. Voor 1,9 kilometer aan beide zijden wordt 500.000 euro betaald. Ter vergelijk: het stuk van 230 meter in Bennebroek zal 150.000 kosten. Bovendien gaat de provincie Noord-Holland een duit in het zakje doen: Zij verleende Heemstede een subsidie van 50 % ter verbetering van de kwaliteit van de fietspaden.