Zuid-Kennemerland

Geen rotonde aan de Brederodelaan

Wel of geen rotonde aan de Brederodelaan, die vraag stond het afgelopen half jaar volop in discussie in de gemeenteraad van Bloemendaal. De raad sprak erover omdat de rotonde onderwerp was van een zogeheten burgerinitiatief, de allereerste in de gemeente. Buurtbewoners hadden om agendering gevraagd. Deze week in de commissie Grondgebied echter bleek dat de optie rotonde definitief van de baan is, al moet de raad dat komende week nog formeel besluiten.
De initiatiefnemers, leden van de Buurtvereniging Bloemendaal-Noord en de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg, wilden meer veiligheid op de Brederodelaan, vooral voor het langzame verkeer. Een rotonde zou volgens hen ideaal zijn en wel op de kruising met de Wietze Noormanlaan, Zocherlaan en Duinlustparkweg.  Het college echter liet al snel weten dit een te dure oplossing te vinden en ook zou de ruimte op die plek ontbreken. Bovendien zijn de reconstructiewerkzaamheden van de weg daar al in volle gang.
De raad sprak er in het najaar over en vond toch dat het initiatief meer aandacht verdiende. Er werd een second opinion gevraagd en dit mondde afgelopen maand uit in een rapport door advies- en onderzoeksbureau op gebied van mobiliteit, Mobycon. Dat vergeleek de veiligheid in het ontwerp dat momenteel wordt uitgevoerd door de gemeente (reconstructie van de Brederodelaan zonder rotonde) met de door het burgerinitiatief ingebrachte vier alternatieve varianten (verschillende rotondes). De onderzoekers stellen grofweg gezegd dat verschillen in veiligheid erg klein zijn en “kan de vraag worden gesteld hoe belangrijk een eventuele extra veiligheidswinst is in een situatie waar de laatste 10 jaar geen letselongevallen hebben plaatsgevonden”.
Duur is een rotonde hoe dan ook, de kosten liggen tussen de vijf en zeven ton.
“Perfecte veiligheid kost ontzettend veel geld”, vatte wethouder Kruijswijk de discussie en ontwikkelingen van de afgelopen maanden samen in de vergadering van de raadscommissie Grondgebied. Hij wees erop dat in de huidige reconstructie veel meer veiligheid is ingebouwd dan ten tijde van de oude weg. Er zijn vrijliggende fietspaden,  snelheidsremmende drempels en bochten en een flinke middenberm. “Harder dan vijftig kun je daar echt niet rijden”, zo zei hij.

Voor de initiatiefnemers zat er niets anders op dan het verlies te nemen. Letterlijk ook, want de ontwerpen voor de rotondes die ze op eigen initiatief hebben laten maken, zijn uit eigen zak betaald. In de commissie werden ze uitgenodigd aan de vergadertafel en konden uitgebreid hun zegje doen. Ook het burgerinitiatief-proces werd met hen besproken. Een tijdlang was de verhouding met de gemeente volgens de initiatiefnemers slecht. “Het is zeer teleurstellend dat er eerst een half jaar met de gemeente is gesteggeld. Pas na het werkbezoek door raadsleden ging het contact wat beter lopen. En eigenlijk nu pas, hier in uw commissie, kunnen we voor het eerst ons verhaal helemaal doen”, aldus Bert Oosterop, adviseur van het Comité Burgerinitiatief Rotonde Brederodelaan na afloop van de discussie.
De commissieleden waren het erover eens dat dit eerste burgerinitiatief geen schoonheidsprijs verdient. “Het is een leerproces dat we hier samen doormaken”, aldus Herbert Faber (GroenLinks). “Het is zeker geen verloren tijd geweest”, aldus Albertine Zoetmulder (VVD). Mede-initiatiefnemer Gijs de Jong tot slot: “Het is een vorm van directe democratie. En ik denk overigens dat ooit in de toekomst de gemeente die rotonde daar toch gaat aanleggen”.

De ontwerpschets van de rotonde die door het burgerinitiatief is ingebracht:

rotonde_burgerinitiatief_ontwerp

Oude verkeerssituatie op de Brederodelaan, met ingewikkelde oversteek
Oude verkeerssituatie op de Brederodelaan, met ingewikkelde oversteek
commissievergadering met op de voorgrond Bert Oosterop (links) en Gijs de Jong
Commissievergadering met op de voorgrond op de rug gezien Bert Oosterop (links) en Gijs de Jong