Zuid-Kennemerland

Nieuw onderzoek naar Manpadslaangebied

En weer komt er een onderzoek naar de (on)mogelijkheden op het Manpadslaangebied. Het college van b en w wil dat laten doen om de gegevens die er al zijn te actualiseren en een nieuw voorstel aan de raad te kunnen formuleren. Een klein onderzoek, dat in mei klaar moet zijn. Extra geld kost het overigens niet, er was nog budget over uit een eerder onderzoek door bureau Rho. Twijfels over wat het onderzoek gaat opleveren hadden leden van de commissie Ruimte die er vorige week maandag over spraken overigens wel.

Volgens wethouder Annelies van der Have is het nodig om de cijfers uit 2017 te laten actualiseren. Daarna wordt een van de drie varianten aan de raad voorgelegd: inrichting met bebouwing, met ofwel 36 tot 47 woningen zoals voorgesteld door Rho en dat instemming van de vorige gemeenteraad kreeg, ofwel een eerdere bebouwingsvariant van 20 villa’s op elk 1000 m2 grond, of een variant waarbij het gebied blijft zoals het is. Een geheel groene inrichting is wat het college betreft niet aan de orde. De provincie heeft laten weten dat zij geen geld beschikbaar stelt voor dit gebied, aldus het college.
Inspreekster Maria Wiebosch-Steeman (stichting Manpadslaangebied)  noemde deze opstelling te kort door de bocht. 
Ze riep het college op om tenminste een groene verbindingszone te creëren, zodat het Manpadslaangebied een verbinding wordt tussen Groenendaal en Leyduin. Daarvoor wil de provincie wel geld beschikbaar stellen. “Pak dit idee met drie handen aan en bouw het langzaamaan uit tot iets moois,” aldus Maria Wiebosch-Steeman. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek sloot zich daarbij aan: creëer een groene wig. Een deel kan dan agrarisch blijven, ook de volkstuinders kunnen blijven en zo wordt de kwetsbare historische Manpadslaan ontzien, aldus voorzitter Jaap Verschoor. Vorig jaar ontstond onrust onder de volkstuinders toen in een van de varianten bleek dat een deel van de tuinen moest verkassen. Ook nu spraken ze in. “We zijn nog niet gehoord door het nieuwe college,”aldus een van hen. Dat er nu voor de zoveelste keer in 17 jaar over het Manpadslaangebied wordt gesproken is het gevolg van de verkiezingen vorig jaar, waarbij de oude coalitie (VVD, D66,CDA) volledig is vervangen door nieuwe partijen (HBB, GL,PvdA).
Bevlogen zijn de discussies over de plannen in de raad op dit moment allerminst. Alles is al gezegd, er wordt wat herschikt en herkauwd, en, vooruit dan maar, toch nog een onderzoek.  Wordt vervolgd.