Zuid-Kennemerland

Opnieuw hoger beroep tegen afschot damherten

De Faunabescherming heeft beroep ingesteld tegen de ontheffing om damherten te mogen afschieten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De zaak dient dinsdag 5 september bij de Raad van State. De Faunabescherming heeft eigen onderzoek laten doen waaruit zou blijken dat het te simpel is om de afname van de vlinders in de duinen te wijten aan de grote aantallen damherten in het gebied.

In het onderzoek van de stichting, dat is uitgevoerd door Ecologisch Adviesbureau Anja Ehrenburg, wordt gesteld dat milieuvervuiling en klimaatverandering de grote boosdoeners zijn. Volgens De Faunabescherming is het onderzoek dat door Waternet is uitgevoerd niet deugdelijk: “Er worden tellingen van damherten in het voorjaar vergeleken met aantallen vlinders in de zomer. Maar die gegevens zijn onvergelijkbaar en hadden nooit mogen worden gebruikt om duizenden damherten te doden”.

De rechter gaf vorig voorjaar toestemming om de damhertenstand van ca 3700 terug te brengen naar duizend. Dit vanwege de verkeersonveiligheid door loslopende herten buiten het gebied, en vanwege de schade aan flora en fauna in het duingebied.
In januari van dit jaar ging de Raad van State daarin mee. Toen diende het hoger beroep van De Faunastichting. Op 5 september doet de stichting dus nog een poging, door een hoger beroep tegen de Flora- en faunawet-ontheffing.