Opnieuw hoger beroep tegen afschot damherten

De Faunabescherming heeft beroep ingesteld tegen de ontheffing om damherten te mogen afschieten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. De zaak dient dinsdag 5 september bij de Raad van State. De Faunabescherming heeft eigen onderzoek laten doen waaruit zou blijken dat het te simpel is om de afname van de vlinders in de duinen te wijten aan de grote aantallen damherten in het gebied. In het onderzoek van de stichting, dat is uitgevoerd door Ecologisch Adviesbureau Anja Ehrenburg, wordt gesteld dat

Lees verder

Fietspad door de duinen definitief van de baan

Het recreatieve fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleiding Duinen, tussen de ‘Oase’ in Vogelenzang en ‘natuurbrug Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan in Zandvoort komt er definitief niet. Dit hebben de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, de provincie Noord-Holland en Waternet gezamenlijk besloten, zo bevestigt een woordvoerder van de provincie. Binnenkort komen de betrokken partijen met een persbericht. De provincie wilde het pad aanleggen zodat er een betere recreatieve fietsroute tussen de Haarlemmermeer en Zandvoort zou ontstaan. De rechter stak daar afgelopen

Lees verder

700 minder damherten in duinen

Afgelopen week is de jaarlijkse damhertentelling verricht  in de Amsterdamse waterleiding Duinen (AWD). Er lopen er 700 minder rond dan precies een jaar geleden en het aantal is nu 3281, al zijn deze cijfers nog niet definitief. Tussen begin november 2016 en eind maart 2017 zijn 1329 herten afgeschoten  Dit laat Waternet weten. Dat de rekensom cijfermatig niet klopt is te verklaren door de aanwas, die ook zijn gewone natuurlijke loop heeft gehad. gewoon heeft plaatsgevonden, afschot of niet. De

Lees verder

Provincie beraadt zich op toekomst duinenfietspad

Begin deze maand haalde de rechter in Haarlem een streep door het plan om een recreatief fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen aan te leggen van de Oase in Vogelenzang naar natuurbrug Zandpoort aan de Zandvoortselaan, op de grens met nationaal park Zuid-Kennemerland. Onder meer omdat het beoogde tracé door leefgebied van de zandhagedis loopt en dat dier wordt beschermd door de Flora- en Faunawet. De provincie beraadt zich momenteel op die uitspraak en kan nog niet zeggen of zij

Lees verder

Het fietspad dat de provincie Noord-Holland wil aanleggen door een deel van de Waterleidingduinen is in strijd met de Flora en Faunawet en daarom mag er geen toestemming voor worden gegeven. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland deze week geoordeeld. De zaak tegen de vergunning voor het fietspad was aangespannen door Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de gemeente Zandvoort die een omgevingsvergunning had verleend aan de provincie voor het aanleggen van het fietspad. De provincie had al in 2016 willen beginnen

Lees verder

Verdwenen bloeiende planten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

In de felle discussie over de grote hoeveelheid damherten in de AWD is verdwijning van flora een aspect. De wandelaar die al langer in de duinen komt en wel eens om zich heenkijkt weet dat er vroeger veel meer groeide en bloeide dan de afgelopen paar jaar. Konijnen en damherten zouden verantwoordelijk zijn voor de overbegrazing in de duinen, zo staat ondermeer in dit rapport. Bij 'Pannenland', de ingang bij Vogelenzang, leveren zogeheten graaskooien het bewijs: een en al bloem,

Lees verder

Rechter: afschot herten toegestaan

Damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Stichting De Faunabescherming had het zo graag gewild: verbod op afschot van damherten in de duinen van Zuid-Kennemerland in elk geval tot de rechter komende zomer uitspraak had gedaan. Maar de voorzieningenrechter in Haarlem besliste afgelopen week anders. Het afschot mag plaatsvinden, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hoeft de ontheffing die zij had verleend niet te schorsen. De voorzieningenrechter stelt dat het “niet op voorhand aannemelijk is dat de ontheffing, eventueel na verdere onderbouwing, niet in stand zal kunnen blijven [in

Lees verder

Aanleg fietspad opgehouden door rechtszaak

De aanleg van het fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen, van de Oase in Vogelenzang naar Zandvoort kan voorlopig nog niet beginnen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft een succesje behaald in een voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank in Haarlem. De rechter sprak uit dat de werkzaamheden nu nog niet mogen beginnen, omdat die mogelijk onomkeerbare gevolgen zal hebben. Het draait in dit geval om de natuur. Het fietspadtracé is gepland door beschermd natuurgebied, habitat van ondermeer minuscule nauwe

Lees verder

Damherten in de duinen: aanslag op biodiversiteit

De damherten hebben een vernietigende invloed op de verscheidenheid in de natuur van de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD). De ree en de waterspitsmuis zijn er vrijwel verdwenen en dat geldt ook voor vrijwel alle hogere bloeiende planten. Prachtig bloeiende duinrooshellingen zijn plaatjes uit het verleden. “Het is een lang en treurig verhaal als ik mezelf zo hoor praten”, zegt Leo van Breukelen tot slot van zijn lezing afgelopen vrijdag in Het Trefpunt in Bennebroek. Van Breukelen is ecoloog bij Waternet

Lees verder

Recreatief fietspad van Oase naar Zandvoortselaan

Na veel discussie lijkt het er op dat het nieuwe recreatieve fietspad van de ‘Oase’ in Vogelenzang naar het ecoduct ‘Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan er nu echt gaat komen. De omgevingsvergunning voor de grondwerkzaamheden en het kappen van bomen ligt de komende zes weken ter inzage bij de gemeente Zandvoort. Naar verwachting gaat de aanleg in november van start en kunnen de fietsers er in april 2016 gebruik van gaan maken. Het fietspad krijgt een bijzonder karakter. Het voert door

Lees verder