Provincie beraadt zich op toekomst duinenfietspad

Begin deze maand haalde de rechter in Haarlem een streep door het plan om een recreatief fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen aan te leggen van de Oase in Vogelenzang naar natuurbrug Zandpoort aan de Zandvoortselaan, op de grens met nationaal park Zuid-Kennemerland. Onder meer omdat het beoogde tracé door leefgebied van de zandhagedis loopt en dat dier wordt beschermd door de Flora- en Faunawet. De provincie beraadt zich momenteel op die uitspraak en kan nog niet zeggen of zij

Lees verder

Het fietspad dat de provincie Noord-Holland wil aanleggen door een deel van de Waterleidingduinen is in strijd met de Flora en Faunawet en daarom mag er geen toestemming voor worden gegeven. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland deze week geoordeeld. De zaak tegen de vergunning voor het fietspad was aangespannen door Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de gemeente Zandvoort die een omgevingsvergunning had verleend aan de provincie voor het aanleggen van het fietspad. De provincie had al in 2016 willen beginnen

Lees verder

Aanleg fietspad opgehouden door rechtszaak

De aanleg van het fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen, van de Oase in Vogelenzang naar Zandvoort kan voorlopig nog niet beginnen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft een succesje behaald in een voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank in Haarlem. De rechter sprak uit dat de werkzaamheden nu nog niet mogen beginnen, omdat die mogelijk onomkeerbare gevolgen zal hebben. Het draait in dit geval om de natuur. Het fietspadtracé is gepland door beschermd natuurgebied, habitat van ondermeer minuscule nauwe

Lees verder

Recreatief fietspad van Oase naar Zandvoortselaan

Na veel discussie lijkt het er op dat het nieuwe recreatieve fietspad van de ‘Oase’ in Vogelenzang naar het ecoduct ‘Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan er nu echt gaat komen. De omgevingsvergunning voor de grondwerkzaamheden en het kappen van bomen ligt de komende zes weken ter inzage bij de gemeente Zandvoort. Naar verwachting gaat de aanleg in november van start en kunnen de fietsers er in april 2016 gebruik van gaan maken. Het fietspad krijgt een bijzonder karakter. Het voert door

Lees verder