Zuid-Kennemerland

Provincie beraadt zich op toekomst duinenfietspad

Begin deze maand haalde de rechter in Haarlem een streep door het plan om een recreatief fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen aan te leggen van de Oase in Vogelenzang naar natuurbrug Zandpoort aan de Zandvoortselaan, op de grens met nationaal park Zuid-Kennemerland. Onder meer omdat het beoogde tracé door leefgebied van de zandhagedis loopt en dat dier wordt beschermd door de Flora- en Faunawet.

De provincie beraadt zich momenteel op die uitspraak en kan nog niet zeggen of zij in hoger beroep gaat. Begin volgend jaar gaan alle betrokkenen, de provincie, de gemeentes Bloemendaal en Zandvoort, AWD en park Zuid-Kennemerland, om tafel zitten om te bespreken of er alternatieve tracés denkbaar zijn, of dat de stekker uit het plan gaat.

Aanleg van een fietspad langs de noordoostelijke rand van de Waterleidingduinen is onderdeel van de Europese subsidie voor de natuurbrug Zandpoort. Voor het fietspad zijn al de nodige kosten gemaakt. Een groot deel van die kosten wordt uitgekeerd vanuit die subsidiepot, ook als het pad uiteindelijk niet door kan gaan.

Het fietspad is bedoeld om een betere recreatieve verbinding te maken tussen de Haarlemmermeer en de Zandvoortse kust.