Zuid-Kennemerland

‘Vertrouwen in herstel Bloemendaals bestuur’

Waarnemend burgemeester Bernt Schneiders vertrekt over zes maanden. Dat is dinsdag in  een persbericht bekend gemaakt. Hij neemt tevens, na tien jaar en “met pijn in het hart”, afscheid als burgemeester van Haarlem. Hij wordt medio augustus directeur van het VSB Fonds, subsidiegever op gebied van kunst en cultuur. In zijn Nieuwjaarsspeech dinsdagavond in het gemeentehuis in Overveen stipte hij dit nieuws maar kort en luchtig aan: “het is pas over zes maanden”, was het enige dat hij er over kwijt wilde.
In zijn eerste en tevens laatste Nieuwjaarstoespraak ging het zoals verwacht veel over de bestuurscrisis in het dorp. Voor een oplossing zal hij zich de komende maanden nog met “onverminderde inzet en enthousiasme” inzetten. Maar eerst ging hij in op het goede nieuws uit de gemeente. De burgemeester roemde de manier waarop in de diverse kernen mensen zich inzetten voor sport, cultuur, politiek, kerkelijk leven, lokale economie en veiligheid. Verder: de gemeentebegroting is duurzaam op orde, er zijn volop bouwactiviteiten gaande, de overname van de zorgtaken van het rijk is goed verlopen.

En af en toe heeft een dorp als Bloemendaal hulp nodig van een gemeente uit de regio, aldus de burgemeester. “En zo is het gekomen dat ik hier als burgemeester en buurman uit Haarlem sta als uw waarnemend burgemeester. Niet om u in te lijven, maar als tijdelijke burenhulp”. Waar het volgens Schneiders vooral om draait nu in Bloemendaal is het herstel van vertrouwen van de inwoners, dit immers “komt te voet en gaat te paard”.
De animo om de bestuurlijke problemen te boven te komen is er, zo heeft Schneiders naar zijn zeggen ervaren. “En waar een wil is, is een weg, en ik zie dat er op die weg goede stappen worden gezet”. Hij vergeleek bestuur en raad van Bloemendaal met een “luxewagen in de revisie”. Gekibbel op de achterbank, en af en toe valt er iemand uit de wagen omdat die zijn riemen niet goed vast heeft. Maar nu er nieuwe afspraken zijn gemaakt, “waaraan ik even zal herinneren als er mensen zijn die ze niet nakomen”, is de auto wat Schneiders betreft wel klaar voor een proefrit.

Hij stelt ook een termijn aan die proefrit: twee maanden.  Als de proefrit slaagt, aldus Schneiders, “dan zetten we koers naar het Provinciehuis  om daar aan Commissaris Remkes voor te stellen een procedure voor de nieuwe burgemeester te starten”. Of, als de proefrit niet lukt en de auto crasht, de wagen richting bijvoorbeeld autosloperij Remkes gaat, zei de burgemeester er niet bij. Hij zei vertrouwen te hebben dat de proefrit gaat lukken.  “Maar de komende tijd moeten de riemen nog even vast blijven”.