Zuid-Kennemerland

Voorlopig geen inspraak Manpadslaangebied

Het college, eerder dit jaar vernieuwd met D66 wethouder Sebastiaan Nieuwland, heeft een nieuw traject uitgezet voor het al jaren lang slepende dossier Manpadslaangebied. Adviesbureau Rho wordt gevraagd voor de zomer met een plan te komen waarbij het groen in dit gebied tussen Groenendaal en Leyduin centraal staat. Dan moet ook duidelijk zijn hoe de financiering plaatsvindt. Bouw van huizen in de zuidwesthoek van het gebied blijft een optie.

Verder wil het college tot de zomer de kerngroep Manpadslaan niet laten participeren in dit proces. Op 17 november buigt de raadscommissie Ruimte zich over dit trajectvoorstel. De vertegenwoordigers van de kerngroep zijn ontstemd. “De gemeente gaat nu een plan ontwikkelen dat al twee keer eerder is ontwikkeld. En nu gaan ze ook de kerngroep, die ze zelf hebben ingesteld, om zeep helpen”, aldus woordvoerder Henk de Graaff.

Intussen heeft een groep bewoners uit de Rivierenbuurt deze zomer een eigen belangengroep opgericht. Het doel van deze stichting Manpadslaangebied is om het open en groene karakter van het gebied in stand te houden en te versterken. De stichting wil gesprekspartner van de gemeente worden en wil de komende maanden zoveel mogelijk steun verwerven onder inwoners van Heemstede en andere belangstellenden. De stichting is blij met de nieuwe aanpak. Penningmeester Christiaan van Willenswaard: “Via de nieuwe wethouder wordt er in elk geval op een nieuwe manier gekeken naar het gebied. We moeten natuurlijk nog afwachten waarmee de gemeente uiteindelijk komt, maar dat het eerdere plan voor bouwen van villa’s in de ijskast staat juichen wij alleen maar toe”.

Wethouder Nieuwland lichtte afgelopen week het nieuwe plan toe: “We hebben eens goed gekeken waar het de afgelopen jaren niet goed ging in de plannen rond het gebied. Het bleek dat die telkens strandden óf bij de provincie óf bij de lokale politiek. Dus daar willen we eerst alle focus op richten. Daarna, als bureau Rho de scenario’s rond heeft, kan er weer worden geparticipeerd door belanghebbenden”.

De voorzitter van de historische vereniging HVHB zegt desgevraagd “wel te kunnen begrijpen” dat de gemeente participatie even stop wil zetten. “Prima  om even te wachten op concrete voorstellen. Of er een tijdje geen participatie is, vinden we niet zo van belang. Een goede start, dat is belangrijker”, aldus Jaap Verschoor.
De HVHB was overigens dit voorjaar uit de kerngroep gestapt. De vereniging vond de groep “te volgzaam” waar het ging om de bouw van 20 villa’s waar toen sprake van was. Of de vereniging weer zal in de groep zal stappen als de inspraak van start gaat, weet Verschoor nog niet. Dat hangt volgens hem af van de standpunten van de groep van dat moment af.

HVHB zegt te streven naar een open en groen Manpadslaangebied, en heeft ook suggesties: “Natuurontwikkeling kan ook geleidelijk. Voor mooi groen hoef je de boel niet in één keer op de schop te nemen, ook al omdat dat erg duur is. Als er iets ontwikkeld moet worden, denk dan aan innovatief agrarische initiatieven, aansluitend op het historisch gebruik van dit gebied”.
Is samenwerking met de nieuwe stichting Manpadslaangebied een optie? Verschoor: “De doelstellingen van de nieuwe stichting sluiten goed aan op onze visie, dus waar mogelijk zullen we zeker samen optrekken, maar we gaan geen huwelijk aan”.