Zuid-Kennemerland

Integisonderzoek eerst in beslotenheid besproken

Over eventuele voortzetting van het onderzoek naar de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek in 2014 door bureau Integis wordt eerst in beslotenheid vergaderd in de raad, en vervolgens in de openbaarheid. In  die laatste vergadering wordt besloten welke vervolgstappen de raad zal nemen.  Dit is de uitkomst van een initiatiefvoorstel dat afgelopen woensdag is aangenomen in de gemeenteraad.

Alleen de fractie van Hart voor Bloemendaal stemde tegen. Immers, aldus Marielys Roos: “Je kan natuurlijk geen integriteitsonderzoek doen als alles geheim is verklaard en als we weer een besloten vergadering gaan houden.” Eerder al had zij laten weten niet aan het Integis onderzoek te willen meedoen omdat zij daar niet zou kunnen spreken over stukken die geheim zijn. Het college van b en w heeft de fractie deze week in een brief laten weten dat er ‘zekerheidshalve’ een nieuw collegebesluit is genomen dat geheimhouding expliciet opheft voor alle raadsleden. “U kunt over de inhoud van de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd dus vrijelijk spreken met de onderzoekers. ”Het delen van informatie uit de stukken of deze gebruiken voor andere doeleinden blijft echter niet toegestaan,” aldus het college.

Hoe dan ook is Marielys Roos, die voorzitter is van de commissie Bestuur en Middelen, niet van plan de vergadering voor te zitten die binnenkort die in beslotenheid zal plaatsvinden. ”Na rijp beraad heb ik besloten dat ik deze geheime vergadering niet kan voorzitten. Onze inwoners betalen dit onderzoek. Zij hebben recht op de waarheid.”laat ze in een persbericht afgelopen maandag weten. Ook kondigt ze aan dat ze samen met raadslid Heukels (LB) een kort geding  aanspant vanwege het geheimhoudingsbesluit. “Als volksvertegenwoordiger vind ik dit raadsbesluit dan ook niet te verenigen met mijn geweten.”

Roos’ meeste collega raadsleden zijn not amused over haar besluit niet te willen voorzitten. André Burger (CDA) vorige week in een e-mail: “Een voorzitter van een commissie heeft als taak een vergadering technisch en onafhankelijk voor te zitten. Dat staat naar mijn mening los van welke politieke opvatting of politiek besluit ook.”

Duinlust: ‘stofwolkje’

De raad stemde ook over een motie van PvdA, GroenLinks, HvB en VDB die plannen voor herontwikkeling van buitenplaats Duinlust een kans wil geven, door in dit geval af te wijken van de ruimtelijke kaders die in de gemeente gelden. Eerder deze maand bleek in de commissie Grondgebied dat het college geen medewerking wil verlenen aan de plannen voor de ontwikkelaar die wil verbouwen en bouwen voor bewoning door meerdere eigenaren. Ondermeer  nota landgoederen  uit 2016 laat dit niet toe. Volgens initiatiefnemer van de motie PvdA  is de motie ingegeven door ‘oprechte zorg over projecten zoals Duinlust’. Daar moet kunnen worden afgeweken van de kaders. “Ga opnieuw in gesprek met de ontwikkelaar,” aldus het verzoek van de PvdA.  De beoogde woningen op de buitenplaats passen prima in de woningbehoefte van de gemeente. Als herontwikkeling onmogelijk wordt dan dreigt verval van het monumentale hoofdgebouw, ofwel zal het ‘verkruimelen tot een stofwolkje, ’ zoals Herbert Faber (GroenLinks) het later in het debat zou noemen. Eénvoudige particuliere bewoning is niet realistisch in dit geval, aldus de motie.
De coalitiepartijen stemden tegen de motie. “We kunnen niet bij elk plan de beleidskaders even aanpassen, vond André Burger (CDA). Hij stelde voor deze discussie verder te voeren als de Omgevingsvisie moet worden vastgesteld in de raad. De VVD volgde het CDA hierin. D66 wilde ook vasthouden aan de bestaande kaders: “Anders worden we een onbetrouwbare overheid,” aldus Sacha Kuijs. “Wij geloven nog steeds in de nota landgoederen.”
Herbert Faber noemde dit ‘een koppig vasthouden aan beleid dat je in een andere politieke omstandigheid  (in de vorige collegeperiode – red.) hebt aangenomen. Hoe zit het met voortschrijdend inzicht?, vroeg hij zich af.  Het mocht niet baten, de motie werd met 6 stemmen voor en 10 tegen verworpen.